Alumni-Community

DAAD-Alumni in Bulgarien

Noch nicht registriert?

Цикъл лекции: Австрийска литература и култура в европейски контекст

 

По повод 25-годишнината от създаването си Австрийска библиотека „Д-р Волфганг Краус” към Факултета по класически и нови филологии на СУ „Св. Климент Охридски” с подкрепата на Посолството на Република Австрия кани студенти и преподаватели, приятели и гости на цикъл лекции под надслов„Австрийска литература и култура в европейски контекст”. Като лектори са поканени специалисти от различни университети в България. Лекциите ще се проведат на български език.

Предстоящи лекции от цикъла:

24 Фев 2016 16:00 Борис Минков: Херман Брох или орнаментът. 

Конферентна зала, Ректорат

На 23.03.2016 г. от 16.00 ч. в Конферентната зала на СУ. Проф. Пенка Ангелова: "За актуалността на теорията за маса и власт на Елиас Канети"

На 20.04.2016 г. от 16.00 ч. в Заседателна зала 1, Ректорат. Проф. Майа Разбойникова-Фратева: "Йозеф Рот. Литературна енциклопедия на мъжественостите"

На 11.05. 2016 г. от 16.00 ч. в Конферентната зала. Д-р Младен Влашки: Млада Виена“ и млада България. Културен трансфер между България и Австро-Унгария в годините на модерността: три случая".

Всички лекции са на български език. 

Seminar: Übersetzen und Dolmetschen als Unterrichtsfach

Der Bulgarische Germanistenverband und das Department für Romanistik und Germanistik 

an der Neuen Bulgarischen Universität 

veranstalten das methodisch-didaktische Seminar

ÜBERSETZEN & DOLMETSCHEN ALS UNTERRICHTSFACH 

(Neue Bulgarische Universität – Sofia, 21.-23. April 2016) 

Mehr Informationen entnehmen Sie den beigelegten Dateien. 

Откритие на немски учени. Проф. Божидар Бойчев

 

МОЛЕКУЛИ СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ИНФОРМАЦИОННИ ЕДИНИЦИ

 

 

            Учени и изследователи от Университета FAU в Ерланген-Нюрнберг, Германия полагат основите на съвършено нов начин за създаване на огромни бази-данни, като  молекули се превръщат в информационни единици bit /от англ. binary digit/.

От десетилетия компютрите се произвеждат все по-малки по размери и все по-мощни по действие. Докога ще продължи това и дали миниатюзирането  на размерите един ден няма да достигне своите граници? Според експерти, учени и изследователи, това не ще продължи още много дълго, тъй като днес цифровата електроника с транзисторни превключватели (ключови схеми) не може произволно  да умалява размерите им.

Нова, неподозирана до сега алтернатива биха могли да бъдат превключвателите на базата на отделни молекули. Точно в тази област са постигнали решаващ пробив и голям успех съвсем наскоро двамата учени-изследователи от FAU доктор Марат Куснияров и професор доктор Райнер Финк от факултета по химия и фармация. Това съвременно откритие разкрива съвсем нови и широки възможности.

Дали конвенционалната електроника е вече наистина с изчерпани възможности в бъдещото си развитие?

Конвенционалната електроника, на силициева основа, съвсем не е сигурно все още да е достигнала границите на своите възможности за приложение, но тя постепенно     доближава своите граници на развитие. Ето защо, учените вече се опитват да синтезират и изучат нов вид молекули (в перспектива и атоми) с конкретно и пряко приложение в електрониката. В най-ранните си изследвания, учените се занимават с молекулярни`системи , които да могат да се използват специално в технологията на съхраняване и управление на данни. Учените обаче съвсем не създават отделни електронни конструктивни елементи, защото изследванията им са изключително фундаментални. Това ще бъде дейност  на инженерите-конструктори.

Докъде се простират границите на съвременната технология за конструиране на памети и големи бази данни?

Физическата големина на един bit, който е основа на съвременната изчислителна техника и електроника, не може  да се намалява произволно. За да работи една електронна система, трябва да са съвършено ясни две напълно противоположни различни състояния, изразени само с една единствена цифра, с възможност в последствие да могат да се интерпретират логически като „0” и „1”. В съвременните интегрални схеми, отделните bit-ове са приблизително 25Х25  нанометра. Ако в бъдеще може да бъде използвана само една единствена молекула, то тогава плътноста на данните ще се увеличи 500 пъти.

Изследователите се опитват да синтезират магнитни молекули, които да могат да бъдат в две различни състояния. Казано просто, в режим на комутация (включване и изключване), молекулите функционират като bit-носители на информация. В момента, изследователите синтезират молекули, които са в състояние да комутират „0” и „1” и да ги подреждат върху материален носител, така че да се запази трайно това важно качество на комутацията.

Постигнали ли са и други учени подобен успех?

Естествено, че изследователите и учените във FAU не са единствените в света, които работят по проблема на синтезирането на комутируеми молекули.

Сериозен проблем е обаче, че тези молекули функционират като превключващи („0” и „1”)  само, когато те са или в течен разтвор, или, когато са охладени до минус 200 С. Естествено, че това не е практически приложимо. При тези условия, синтезираните молекули не могат да служат за съхранение на информация, т.е. като памети и бази данни. Създадената система от изследователите и учените във  FAU обаче е с предимството, че работи при стайна температура.

Каква е формата на съществуване на новите синтезирани комутируеми молекули?

В началото, те са в разтвор, който се нанася върху „носещ” твърд материал за подложка, а накрая разтворът се изпарява. Тогава, остава един много тънък микрокристален слой.  Оптималният случай би бил, разбира се, един слой, в който отделните молекули са подредени двумерно с правилни отстояния помежду си. По този начин, ще може да се адресира и управлява индивидуално всяка една отделна молекула..

Как точно действа комутацията на синтезираните нови молекули?

Самата комутация настъпва при осветяване. Желаното състояние на комутация на новосинтезираната молекура  се осъществява чрез невидимо късовълново UV- осветление.

Кое е същественото при новосинтезираните молекули?

На учените се е отдала  възможността да синтезират цял метален комплекс, в който един йон на желязото (Fe) е обхванат от части  на молекулата, съдържащи сяра. Тези части на молекулата вече могат да изменят свойствата на металния йон, към който са свързани. По този начин, чрез фотохимична реакция, могат да се комутират   състоянията на железните йони. За едно технологично приложение, тази обратимост е от решаващо значение.

В състояние ли е изследването да адресира и комутира отделна молекула?

В момента, изследователите не са стигнали чак толкова далеч. Най-напред е необходимо да  се синтезират структури с размери 50Х50 нанометра. Сега изследователите все още трябва да докажат и покажат, че чрез светлина може да се постигне устойчиво и сигурно управление.

Как може да се „прочете“ състоянието на молекулата и отново да се запише информация?

Колкото по-малка по размери е изследваната материална структура, толкова по-големи са разходите и по-сложно е да се управлява всеки отделен bit /бит/. В изследователската работа се използват микроскопски техники със специални качества, като например рентгенова микроскопия или  специален растермикроскоп със силно изображение, за да бъде подбрана подходящата магнитна информация. Всъщност, в момента се комутират наведнъж всички синтезирани молекули, които са върху голяма площ. За практическо приложение, обаче, не може да се разчита на микроскопска техника, а на техническо решение за управление на всяка отделна молекула

 Колко дълго ще трябва да се чака, докато се  появи новата памет в нашите съвременни изчислителни устройства?

Това сигурно ще продължи още няколко години. Но, както на времето конструирането и развитието на първите памети стана бързо, така и сега не е изключено да се повтори същото. Не е невероятно, само в течение на 20 години, молекулярните бази данни да се превърнат в неделима съставна част на новата информационна техника.

 

          Проф. д-р БОЖИДАР БОЙЧЕВ

/по сп. alexander-FAU, № 100, ноември, 2015 г./

DAAD-Alumniklub in Bulgarien Treffen

Liebe Mitglieder des Klubs, 

am 21. 1. 2016 ab 18.30 werden wir uns im Restaurant Krivoto, ul. Budapesta, Sofia 1000 treffen. 

Seien Sie herzlich willkommen!

Maria Endreva 

ERZÄHLEN - Call for Panels: Einsendeschluss 15. Mai 2015

ERZÄHLEN - Call for Panels: Einsendeschluss 15. Mai 2015

25. Deutscher Germanistentag 2016 in Bayreuth, 25.09.–28.09.2016

Der 25. Deutsche Germanistentag, der vom 25. bis 28. September 2016 in Bayreuth stattfinden wird, steht unter dem Leitthema „Erzählen”. „Erzählen”, das heißt, die Welt zu ordnen und zu deuten: von der alltäglichen Konstruktion der persönlichen Identität über kleine Geschichten bis zur großen Erzählung als Form kultureller Sinnbildung. Der Germanistentag stellt mit Fragen nach den medialen Ausprägungen und den vielfältigen Funktionen, die Erzählen in Alltagssprache und Literatur übernimmt, zentrale Gegenstände des Faches als Beobachtungsobjekte selbst ins Zentrum. Verbunden ist damit aber auch eine Reflexion auf die wissenschaftliche Tätigkeit an sich, denn in der Analyse und Deutung fertigt die Disziplin stets auch selbst eine Erzählung zu ihren Gegenständen. „Erzählen” in all seinen Facetten zeigt die Germanistik und alle ihre Teilfächer in der Analyse gesellschaftlicher Grundbedürfnisse des Erzählens als genuine Wissenschaft vom Menschen.

 

 

Alumnivorstellung: Bozhidar Boytchev

KURZLEBENSLAUF VON HERRN PROF. DR.-ING. BOSHIDAR BOYTSCHEV

 

 

Er ist am 6 Mai 1935 in der Stadt Sliven, Bulgarien geboren und stammt aus einer Familie mit kraeftiger und  patriarchaler Tradition ab. Mit voller Auszeichung vollendete er seine Mittelschulbildung – das Elitegymnasium (die Eliteoberschule) – Sliven (1953) und seine Hochschuhlbildung – Technische Universitaet (TU) – Sofia (1958) mit Fachausbildung Diplomingenieur (Mastergrad) der Starkstromelektrotechnik (Elektrische Netze, Kraftwerke  und  Systeme).

Wissenschaftlicher Grad, Titel und Vertiefung der Technik- und  Fremdsprachkenntnisse:  Doktoringenieur (Dr.-Ing.) – Deutschland/Bulgarien, 1969 und Aufenthalt als DAAD-Stipendiad an der FAU Erlangen – Nuernberg am Institut fuer Energieversorgung (Leiter: Herr Prof. Dr. habil. Gerhard Hosemann, 1991/1992) und Professor (Prof.) – Deutschland: FAU Erlangen -  Nuernberg/Bulgarien: TU – Sofia, 1992.

Wissenschaftliche Produktivitaet: wiss.Veroeffentlichungen (ueber 140 Stueck), wiss. Forschungsarbeiten (ueber 60 Stueck), Fachhochschullehrbuecher (5 Stueck), Monographien (4 Stueck) u.s.w. (Manche  wiss. Veroeffentlichungen, Forschungsarbeiten und Monographien sind schon mehrmals  im In- sowie im Ausland zitiert (angefuehrt) worden).

Fachtaetigkeit und Praxis:  Energieversorgungsbetrieb, Elektromessapparate-  und Elektromessgeraetewerk, Kraftwerk, Institut fuer Energieprojektierung, wiss. Institut fuer Energetik (wiss.Mitarbeiter, d. h. wiss. Assistent ersten, zweiten und dritten Grades, wiss. erste Habilitation: wiss. Senior Rechercheur (Forscher) zweiten Grades (Doz. Dr.-Ing.) und  wiss. Rechercheur (Forscher) ersten Grades (Prof. Dr.- Ing.), Leiter der  wiss. Forschungsabteilung “Elektrische Netze und Systeme”, wiss. Sekretaer des wiss. Rates fuer Energetik im Forschungsinstitut fuer Energetik, zweijaehrige Fachtaetigkeit im Ausland als Fachmann in Electricity Corporation – Tripoli, Libyen, wiss. Honorarhochschullehrer  an der TU u.s.w.

Mitgliederschaft: wiss. Fachrat fuer Energetik am wiss. Forschungsinstitut fuer Energetik – Sofia, wiss. Fakultaetsrat fuer Elektrotechnik an der TU – Sofia bei Beurteilungs- und Einschaetzungskommission (Hochverleihungskommission) Bulgariens, Verband der wiss. Arbeiter Bulgariens, Klub der Kulturschaeffender - Sliven, Wissenschaft- und Technikverband fuer Energetik Bulgariens, Goethe Gesellschaft an der Nationalunivrsitaet Bulgariens – Sofia, IEEE – USA u.s.w.

Prof. Dr.-Ing. B. Boytschev ist ein Verfasser von zahlreichen populaeren Artikel und Essaies fuer Emblempersoenlichkeiten (Wissenschaftler und Schriftsteller), Lehrer, Hochschullehrer u.s.w.

Leitung  ( Fuehrung ) von heranwachenden jungen Fachleuten: zahlreiche erfolgreich  promovierte Diplomanden (als wiss.Leiter) und Doktoranden (als Doktorvater).

Fremdsprachen: Beherrschung (sprachlich und schriftlich): Deutsch, Englisch, Russisch und Serbokroatisch sowie auch oberflaechliche Grundkenntnisse von allen europaeischen und slawischen Sprachen.

Internationale Fachtaetigkeit und Fachverwirklichung:  1. Herr Prof. Dr.-Ing. ist ein Fachmann im In- und Ausland, dessen wiss. Forschungen und Untersuchungen mehrmals von bulgarischen und auslaendischen Fachleuten verwendet, benutzt  und zitiert (angefuehrt) worden sind. 2. Herr Prof. Dr.- Ing. arbeitet regelmaessig und hingebungsvoll  fuer eine erfolgreiche Staerkung der Autoritaet  Bulgariens auf dem Gebiet  der technischen und kulturellen Zusammenarbeit  zwischen Bulgarien, Europa und der ganzen Welt.

 

Autor: Prof. Boytchev

Alumnivorstellung: Prof. Boytchev

DANKBARKEIT UND VEREHRUNG

 

Ich bin ein deutscher Zoegling und halte mich als ein Traeger der  Deutschkultur, Deutschtecnnik und  Deutschwissenschaft in der ganzen Welt. Ich weiss auch die deutsche Lebensfreude und Freundlichkeit zu schaetzen.

Als ich noch ein Schueler  der Oberschule war, darf ich nun ehrlich gestehen, dass das Erlernen der Deutschsprache nach dem Kriegsende sehr schwierig war. Waehrend der Zeit des Sozialismus war falsch in Verbindung damals in Bulgarien denn je, wohl und jubel, mit dem Kampf gegen Faschismus.Was hatte aber gemein der Faschismus mit der Deutschsprache und der Deutschkultur gehabt? Was war damals los? Die Deutschsprache und die Deutschkultur wurden gewissermassen diskriminiert…Spaeter, waehrend der Demokratie, war es umgekehrt: russische Sprache und russische Kultur werden disktiminiert… “O, tempora, o mores!”

Nun ist es in Europa und in Deutschland  fast alles an Ort und Stelle! Es is aber selbstverstaendlich. In einem finanziell gesicherten Leben und beim hohen Lebensstandart ist schon sehr einfach nach aussen Zufriedenheit , positive Auffassung und Freude zu zeigen. Hier muessen die meisten Leute nicht unterdrueckt und hoffnungslos sein, weil sie sich keine Sorgen darum machen muessen , ob sie am naechsten Tag genug Geld haben werden. Sie muessen auch nicht den Blick nach unten lenken, wenn sie durch die Stadt und Strassen gehen, um die Blicke der anderen zu vermeiden, weil sie sich schaemen oder wertlos fuehlen muessen. In Deutschland fuehlt man frei und entspannt: hier hat niemand das Gefuehl von anderen beurteilt zu werden sowie man muss sich nicht die Frage stellen, was die anderen von einem denken. Kurz und gut: in Deutschland herrscht ein freies  Denken! In Deutschland fuehle ich mich immer wohler in meiner Umgebung und mir als Studierende wurde irgendwann bewusst, dass ich in Deutschland immer zuhause bin!

Natuerlich ist auch heute in Deutschland nicht alles einwandfrei aber trotzdem ist liebenswert. Ich liebe es auch, dass die Leute in Bussen und Strassenbahnen lessen, was frueher sehr oft auch in meiner Heimat war…

Doch bietet Deutschland so viel auf dem Gebiet der Kultur, Technik und Wissenschaft…Kurz und buendig: in Deutschland ist nicht alles einwandfrei aber es ist sehr liebenswert.

Deutschland und ich sind verbunden. Zuerst war Deutsch fuer mich nur ein Schulfach mit einer sehr strengen und intelligenten Deutschlehererin , die uns ,ihre Schueler, zum Europa fuehrte. Heute erlaubt mir die Deutschsprache mich genauer vor der Welt  auszudruecken und eroeffnet mir eine wundervolle Welt , die mich fasziniert. Die Deutschsprache ist nun oft die Sprache meiner Gedanken und Traeume , manchmal–auch meines Alltags und meiner wissenschaftlichen Arbeit und Forschung. Inzwischen sind meine Gedanken und Traeume beide mit der Deutschsprache sehr gute Freunde geworden.

Ja, wirklich mit knappen Worten: die Deutschsprache ist oft die Sprache meiner Gedanken.

Ich bin sehr stolz auf meine Deutschkenntnisse und auf meine Deutschberufsausbildung!

Es lohnt sich , es ist einfach verlockend in Deutschland, d.h. im Land der Ideen, zu studieren und zu leben sowie Deutsch als Fremdsprache und als ein “Fenster zur Welt” (J.W.Goethe) zu erlernen!

Auslaendische Studierenden schaetzen deutsche Hochschulen, Universitaeten, Kultur, Wissenschaft, Musik und besonders deutsche Technik. Die deutschen Hochschulen sind zweifellos  die weltberuehmten Denkschmiede!

Ich bin sehr stolz auf meine  Deutschberufsausbildung  und sehr zufrieden mit meinem Aufenthalt  in Deutschland  und mit meinen neuen deutschen Freunden seit der Zeit meiner Jugendjahre.

Abgesehen davon, dass  Deutsch nicht meine Muttersprache ist und  Deutschland nicht meine Heimat ist, fuehle ich mich immer wohl bei jedem Besuch in Deutschland, als ob ich in Deutschland  geboren waere und  Deutsch  meine Muttersprache waere. Meine deutsche Freunde sprechen mit mir , als ob wir sehr alte Bekannte waeren.

Die Deutschsprache ist sehr oft die Sprache meiner Gedanken und Deutschland fuehle ich wirklich als meine zweite Heimat.

 

Prof. Dr.- Ing. Boshidar Boytschev,

Sofia , Bulgarien, den  01.07.2012. 

Професионално обучение за млади граждани от ЕС в сферата на хотелиерството и гастрономията в северен Райнланд-Пфалц, Германия

Чрез програмата „Стимулиране на трудовата мобилност на младежи от Европа, интересуващи се от професионално обучение (MobiPro-EU)“ млади граждани на Европейския съюз (ЕС) могат да кандидатстват за професионално обучение в Германия. Програмата цели да подпомогне усилията в борбата с високата младежка безработица и да стимулира трудовата мобилност на младите хора от ЕС.

В сътрудничество с индустриално-търговската камара в град Кобленц, Германия, Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) предлага на заинтересовани млади българи на възраст между 18 и 30 години възможността да кандидатстват за обучение за специалист ресторантьор.

Професионалното обучение за специалисти ресторантьори ще се проведе в одобрени за целта от индустриално-търговската камара в град Кобленц ресторанти или хотели.

ГБИТК се ангажира да подкрепя и консултира младите кандидати, за да бъдат добре подготвени за престоя им в Германия.

Професионалното обучение протича в рамките на три години.

За повече информация: http://bulgarien.ahk.de/bg/kvalifikacija/profesionalno-obuchenie-za-mladi-grazhdani-ot-es-v-sferata-na-khotelierstvoto-i-gastronomijata-v-rainland-pfalc/ 

Treffen im Dezember

Скъпи ДААД-Алумни, 

срещата през декември месец ще бъде на 4 декември от 19 ч. в ресторант Кривото, ул. Будапеща 8, (ъгъла с Дондуков). 

Ивелина Христова е запазила маса. Моля, ако имате въпроси към тази среща, се обърнете към директно към нея. iv.hristova(at)gmail.com 

М. Ендрева